מדיניות משלוחים

מדיניות משלוחים

תקנון זה נכתב בלשון זכר ומתייחס באופן שווה לבני שני המינים:

שעות הפעילות וזמני משלוחי
 אתר פרחי אדווה (להלן- האתר) הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (זרי פרחים, סידורי פרחים, עציצים, יינות, שוקולדים, כלי נוי וכו') (להלן – השירותים). האתר הינו בבעלות פרחי אדווה. כל הרוכש שירותים ו/או מתכוון לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

 • שעות פעילות מרכז ההזמנות בימים א'-ה' מ-8:00 עד 17:30. ימי שישי מ- 08:00 עד 15:00
 • הזמנות לאותו היום – בימים א'-ה' יתקבלו דרך מערכת האתר עד השעה 16:00, בימי ו' וערבי חג עד השעה 12:000. לאחר מכן, יתקבלו רק באמצעות מרכז ההזמנות הטלפוני.
 • בימי שישי ובערבי חג – לא ניתן להתחייב על זמני המשלוח – המשלוח יגיע ליעדו במשך היום.
 • במידה והתקבלה הזמנה ו /או הודעה לאחר שעות פעילות מוקד ההזמנות היא תטופל ביום העבודה הבא.
 • הזמנות אשר תתקבלנה ליום שבת, יישלחו ביום שישי.
 • ההזמנה תתבצע תוך 5 שעות מרגע אישורה . במקרה של משלוח מקומי בלבד (המתומחר לרוב כ- 200 ש"ח) משלוחים מרוחקים יתבצעו במשך היום (רשימת מחירי המשלוחים השונים מפורסמת באתר). כל בקשה הנוגעת לשעת ההגעה תעשה מול מוקד ההזמנות הטלפוני בטלפון 08-6231027/08-6286125 .שעת ההזמנה תחשב לפי שעת קבלתה במחשב עיבוד הנתונים של החברה ויהווה ההוכחה היחידה לכך. אישור ההזמנה יעשה לאחר אישור כל פרטיו האישיים של הלקוח הנדרשים ממנו במעמד ההזמנה.
 • מתן פרטיים כוזבים הינה עבירה פלילית ונגד מוסר הפרטים הכוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בשל נזקים העלולים להיגרם לאתר, לבעליו, למפעיליו, למנהליו או למי מטעמם.

במקרה של הקלדת פרטים כוזבים או שגויים שמורה לגרעיני פרחים ולכל מי מטעמה הזכות לפסול את העסקה ללא כל הודעה מוקדמת.
 מוסכם ומובהר במפורש, כי פרחי אדווה, בעליו, מפעיליו, מנהליו ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לכל טעות, אם נעשתה כזו על ידי הרוכש בעת מסירת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יישאו בכל אחריות שהיא במקרה שפרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או אם נמנע ביצוע הרכישה בשל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. במקרה של מסירת פרטים שגויים על ידי הרוכש,תצור פרחי אדווה קשר עם הרוכש לבירור הפרטים החסרים.

מדיניות מחירים

התמונות המצולמות באתר לזרים במספר גדלים מייצגות לרוב את הזר הבינוני.
מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של פרחי אדווה.
 במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל, תספק פרחי אדווה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית.
 ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. פרחי אדווה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.

המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 5 שעות מרגע אישור ההזמנה. בתנאי שבוצעה בשעות פעילות מרכז ההזמנות : א'-ה' מ-8:00 עד 17:30. ימי שישי מ- 08:00 עד 15:00. למעט ערבי חג, בהם לא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעה. בימים אלו תסופק ההזמנה במהלך היום.

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.
כל אדם שהינו מעל גיל 188 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

הזמנתו או הצעתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

 1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
 2. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
 3. המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של גרעיני פרחים.
 4. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

ביטול הזמנות

 • ניתן לבטל הזמנה תוך שעה משעת קבלתה במערכת. אך ורק במידה ולא יצאה מהחנות המבצעת, במקרה וההזמנה נעשתה לתאריך דחוי ניתן לבטלה עד 3 שעות מרגע מועד הביצוע ובמידה וטרם יצאה מן החנות המבצעת. כל ביטול יעשה אך ורק מול מחלקת ההזמנות בטלפון: 08-6231027/08-6286125
 • במקרה שמקבל המוצר לא נמצא ביעד המשלוח והמוצר הוחזר לחנות, יחויב מזמין המוצר במחיר המשלוח בלבד. במידה והמזמין יבקש לשלוח את המוצר בשנית – יתווסף סכום משלוח נוסף לסכום ההזמנה.
 • במקרה ומקבל המשלוח מסרב לקבלו, לא יינתן החזר כספי למבצע ההזמנה.

פיצוי ושיפוי

 • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. בכל מקרה חבות פרחי אדווה, תחת כל עילה משפטית שהיא לא יעלה גובה הפיצוי/ הזיכוי עבור מוצרים שנרכשו בגרעיני פרחים זו על גובה התשלום ע"י הלקוח.
 • מפרט הזר – עבור כל מוצר נכתב מפרט מתומצת לגביו, לקבלת מפרט מלא הכולל מספר הפרחים המדויק, ניתן לפנות למוקד ההזמנות. במידה והפרחים לא נמצאים במלאי ישולבו פרחים אחרים בצבעים תואמים תוך הקפדה על שמירת צביון הזר. במידה ולא נמצאו פרחים מתאימים להחלפה תשלח הודעה למזמין דרך טלפון ו / או דואר אלקטרוני עם הצעה להחלפת המוצר בחליפי בעל אופי ומחיר זהה ובהתאם תשונה הזמנתו. במידה ולא יהיה מעוניין, תבוטל הזמנתו וכרטיס האשראי לא יחויב.
 • מפרט הזר חילופי עונות: בתקופת חילופי עונות ייתכנו שינויים בסוגי הפרחים- תוך שמירה על צביון הזר.
 • מוצרים משלימים- ניתן לצרף מוצרים משלימים לכל הזמנה. באתר מוצגים שוקולד תוצרת חוץ מחברות שונות, יינות מחברות שונות, בלונים וכן אגרטלים וכלי נוי שונים. אנו עושים את מירב המאמצים כי מוצרים אלו אכן יסופקו, אך במידה ויחסרו בחנויות יסופקו לחילופין מוצרים דומים שווי ערך.
 • כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין פרחי אדווה בשל פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבית המשפט בב"ש ולו בלבד.

הגבלת אחריות ושונות

 • אנו מתחייבים לאיכות וטריות הפרחים.
 • אחריות על המוצר לאחר בקשה להשארתו אצל שכן או ליד הדלת, מוטלת על הלקוח ואו על ידי מקבל המוצר.
 • האתר מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות. האמור חל על התוכן המילולי, על הגרפיקה והתמונות המופיעות באתר.

 למפעילי האתר הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר.

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את פרחי אדווה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לפרחי אדווה ו /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

• השימוש באתר לא מקנה למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר ובכלל כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב הוא לשפות את מפעילי האתר ו/או את מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהאמור.

• האמור מתייחס גם להוספת כל מידע מכל סוג ומין שהוא לאתר, הפרת זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת הוספת חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע, הוספת קישור נוסף כל שהוא לאתר אחר וכיו"ב (להלן – "השימוש הלקוי").
 כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות פרחי אדווה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

· פרחי אדווה – שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון וכמו כן את מחירי ותכני האתר לרבות צמצום/ הרחבה ו/ או סגירותו של האתר והכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של פרחי אדווה וללא כל הודעה מוקדמת.
 כל הרוכש את שירותיי האתר בכל דרך שהיא מצהיר ומתחייב שקרא את התקנון והסכים לו.

שתףFacebookTwitterEmailLinkedInWhatsAppSMS

כתבות נוספות


מחיר משתלם באתר מגוון זרי פרחים, סידורי פרחים, עציצים וצמחים במחיר הכי משתלם שיש. השיווק הישיר והקניה באמצעות האתר תחסוך לכם עמלות ופערי תיווך בכל קניה. 
הזמנה בטוחה להזמין משלוח 24/7 ולשלם באמצעות כרטיס האשראי ללא חשש, בזכות תקן PCI ופרוטוקול אבטחת מידע המופעל באתר.
שירות מקצועי צוות פרחי אדווה עומד לשירותכם וישמח בכל זמן להעניק לכם שירות מקצועי ומענה מהיר לכל שאלה או ייעוץ מקצועי בתחום שזירת הפרחים והטיפול בעציצים וצמחים בבית או בגינה.
משלוח מהיר מהיום להיום בכל אזור באר שבע והסביבה.
איכות וטריות בזכות מכירת פרחים וצמחים באיכות הגבוהה ביותר, המתחדשת בכל יום ומגיעה לחנות ישירות ממגדלי הפרחים והצמחים מכל חלקי הארץ.

פרחי אדווה ספק פרחים נבחר בפורטל חנויות פרחים ומשלוחים באזור באר שבע ואזור הדרום
Flowers-il.com | Deliveryil.co.il


להזמנות : 08-6231027  050-277-7174
דוא"ל : advaflowersb7@gmail.com